.
Paul Skotar
:
,
.
:
postal card
:

Vsesvit
@Mail.ru