36 узников Кремля + 6 уже освобождены {pt1358}
36 are still imprisoned by the Kremlin + 6 already released
история:
Unfortunately, with the latest arrests of Ukrainian "spies" and "terrorists" in Crimea, as well as Ukrainian journalist Sushchenko in Moscow, the overall list of Ukrainians arrested on political motives has risen to 36
36 узников Кремля + 6 уже освобождены
36 are still imprisoned by the Kremlin + 6 already released facebook.com
надпись:
36 are still imprisoned by the Kremlin
6 already released
as of November 29, 2016
композиция:
Алиев М.
Muslim Aliyev »

Асанов А.
Ali Asanov

Афанасьев Г.Б.
Gennady B. Afanasyev »

Клых
Klykh

Кольченко А.А.
Alexander A. Kolchenko

Костенко А.Ф.
Alexander F. Kostenko »

Панов Е.
Eugene Panov »

Савченко Н.В.
Nadezhda V. Savchenko

Сенцов О.Г.
Oleg G. Sentsov

Чийгоз А.
Akhtem Chiygoz
порядок:
101 Yevgen Panov
102 Ali Asanov
103 Muslim Aliev
104 Rustem Vaitov
105 Nuri Primov
106 Ferat Sayfullayev
107 Oleksiy Chyrniy
108 Rustem Ismailov
109 Oleksandr Kostenko
110 Enver Mamutov
111 Ayder Saledinov
112 Stanislav Klykh
113 Vadym Siruk
114 Uzair Abdullaev
115 Teymur Abdullaev
116 Serhiy Lytvynov

201 Andriy Zakhtey
202 Mustafa Dehermendzhi
203 Andriy Kolomiyets
204 Enver Bekirov
205 Viktor Shur
206 Remzi Memetov
207 Rustem Abiltarov
208 Yury Ilchenko
209 Refat Alimov
210 Gennady Afanasyev
211 Mykola Shyptur
212 Ruslan Zeytullayev
213 Roman Sushchenko
214 Zevri Abseitov

301 Arsen Dzepparov
302 Yury Yatsenko
303 Emir-Usein Kuku
304 Mykola Karpyuk
305 Akhtem Chiyhoz
307 Oleg Sentsov
308 Nadiya Savchenko
309 Valentyn Vyhivskyi
311 Emil Dzhemadenov
312 Oleksandr Kolchenko
тема:
заключённый
prisoner
Всесвит
Vsesvit
Рейтинг@Mail.ru