Открытка {pc1038}
Postal card »
название:
Рим - Базилика св. Иоанна в Латерано
Rome - Basilica of St John in Laterano »
композиция:
надпись:
Roma - Basilica di S. Giovanni in Laterano
предмет с изображением:
Всесвит
Vsesvit
Рейтинг@Mail.ru