The picket
*
===> ===>
:
20 2022.
July 20, 2022. The picket

:
Ekaterinburg
placard
20  2022. 
July 20, 2022. The picket facebook.com
:

Ekaterinburg against Putin

Vsesvit
@Mail.ru