The meeting for abolition of Yarovaya's packet
*
:
9 2016.
August 9, 2016. The meeting for abolition of Yarovaya's packet
9 2016.   
August 9, 2016. The meeting for abolition of Yarovaya's packet 160809ag
9 2016.   
August 9, 2016. The meeting for abolition of Yarovaya's packet 160809be
9 2016.   
August 9, 2016. The meeting for abolition of Yarovaya's packet 160809bq
9 2016.   
August 9, 2016. The meeting for abolition of Yarovaya's packet 160809bz
9 2016.   
August 9, 2016. The meeting for abolition of Yarovaya's packet 160809ck
9 2016.   
August 9, 2016. The meeting for abolition of Yarovaya's packet 160809co
9 2016.   
August 9, 2016. The meeting for abolition of Yarovaya's packet 160809cw
9 2016.   
August 9, 2016. The meeting for abolition of Yarovaya's packet 160809df
9 2016.   
August 9, 2016. The meeting for abolition of Yarovaya's packet 160809dh
9 2016.   
August 9, 2016. The meeting for abolition of Yarovaya's packet 160809dv
9 2016.   
August 9, 2016. The meeting for abolition of Yarovaya's packet 160809dy
9 2016.   
August 9, 2016. The meeting for abolition of Yarovaya's packet 160809ed
9 2016.   
August 9, 2016. The meeting for abolition of Yarovaya's packet 160809ee
:
Moscow
placard
portrait

:
video
:
..
Olga V. Aksarina

.
Galina Artamonova

.
Badma Baltkayev

.
Polina Bogdanova

.
Anna Vorontsova

.
Maria Goncharova

.
Yegor Gusev

.
Constantine Yershov

.
Helen Zakharova

- ..
Simeon A. Zon-Zam

.
Tatiana Ilyushnikova

.
Anna Kirzyuk

.
Michael Kirtser

.
Karen Kovkhayeva

.
Vladimir Koptsov

.
Alexandra Korotkova

.
Svetlana Kravetz

.
Eugene Krylov

.
Tatiana Kulagina

.
Martha Lavinskaya

Aleksandra Lacea

The Left Socialist Act

The Libertarian party of Russia

.
Elizabeth Markova

Michael M.

Moscow against Putin
:
chronology:

..
Alexis A. Navalny

.
Valery Nadezhdin

.
Alla Naumcheva

The united group of public observation

Oxana

Party of progress

..
Natalie V. Pelevina

.
Roman Petrishchev

.
Lyudmila Pudrik

..
Alexis K. Pushkov

The Russian socialist movement

.
Vladimir Roslov

RUL Front

.
Edward Rudyk

Russian united national alliance

.
Gregory Saxonov

.
Olga Sapronova

.
Lyudmila Sizova

Solidarity

..
Olga Y. Sonina

Union of solidarity with political prisoners

.
Tatiana Tarvid

FEMEN

.
Oleg Filatchev

.
Valery Tsaturov

.
Roman Chistyakov

.
Demetry Shishkin

.
Nina Shtukaturova

.
Irene Yarovaya

.
Irene Yatsenko
:

Vsesvit
@Mail.ru