Stop GULAG
*
:
20 2019.
October 20, 2019. Stop GULAG

:
Moscow
placard

! {pt2277}
27 - 3 - 10
20 2019. 
October 20, 2019. Stop GULAG facebook.com

20 2019. 
October 20, 2019. Stop GULAG facebook.com

20 2019. 
October 20, 2019. Stop GULAG facebook.com

20 2019. 
October 20, 2019. Stop GULAG facebook.com

20 2019. 
October 20, 2019. Stop GULAG facebook.com

.
20 2019. 
October 20, 2019. Stop GULAG facebook.com
:
video
:
..
Maria V. Alyokhina

Kate White

Chief management of camps

.
Vladimir Zalishchak

.
Andrew Zubetz

..
Andrew B. Zubov

.
Tatiana Kulagina

Marina Valentinovna

Moscow against Putin
:
chronology:

.
Valery Nadezhdin

.
Helen Sannikova

.
Michael Schneider
:

Vsesvit
@Mail.ru