Международная акция против российской агрессии в Украине
International action against Russian aggression in Ukraine
*
история:
21 января 2017. Международная акция против российской агрессии в Украине
January 21, 2017. International action against Russian aggression in Ukraine
21 января 2017. Международная акция против российской агрессии в Украине
January 21, 2017. International action against Russian aggression in Ukraine

Адвокат Олена Живко, куратор акции в Украине
Attorney Olena Zhyvko
Відкритий лист до лідерів міжнародного співтовариства, Європейського Союзу, Європейського Парламенту, ОБСЄ та Папи Римського Франциска
21 січня 2017 року
#StopPutinsWarInUkraine3
Всесвітній рух патріотів України
Шановні Пані та Панове,
Третій рік Росією ведеться гібридна війна в Україні, продовжується російська збройна агресія проти України. Російські війська застосовують важку воєнну техніку. Щодня гинуть люди, як військові, так і мирні жителі, в тому числі діти.
Протягом 25 років держава Україна є незалежною, і непорушність її державних кордонів була гарантована в Будапештському меморандумі 1994 року Сполученими Штатами Америки, Великобританією, Францією та Російською Федерацією.
Росія порушила усі гарантії, надані Будапештським меморандумом, постійно порушує усі міжнародні норми прав людини, російські військові проводять самосуд та смертну кару.
Незважаючи на підписані Мінські мирні угоди, спостерігачі ОБСЄ досі не мають безперешкодного доступу до контрольованих Росією районів так званих “Донецької i Луганської Народних Республік”. Найбільше атак відбувається саме в нічний час, коли спостерігачі ОБСЄ залишають свої робочі пости.
Вищезгадані факти свідчать, що ця війна вже є тривалим порушенням міжнародного права, юридично зобов’язуючого міждержавного договору і Мінських мирних угод.
Ми, українці, що проживають як в Україні, так і за її межами, не можемо стояти осторонь подій, які відбуваються в Україні. Ми об’єдналися у міжнародну організацію Всесвітній рух патріотів України та діємо в напрямку припинення війни.
У суботу, 21 січня 2017, Всесвітній рух патріотів України вже втретє організовує міжнародні демонстрації проти війни в Україні під гаслом “Зупинити війну Путіна в Україні”. Ці демонстрації пройдуть практично на усіх континентах. Зокрема акції відбудуться в Берліні, Парижі, Цюріху, Будапешті, Мілані, Празі, Афінах, Києві, Ризі, Мадриді, Львові, Торонто, Москві, Неаполі, Мюнхені, Чикаго, Франкфурті, Лісабоні, Амстердамі, Відні, Остіні, штат Техас, Гонконгу, Сіднеї та багатьох інших.
Організація звертається до лідерів міжнародного співтовариства, Європейського Союзу, Європейського Парламенту і ОБСЄ з проханням допомогти у виконанні наступних кроків для забезпечення припинення війни:
1. Вивести усі іноземні окупаційні збройні формування, військову техніку, а також найманців з території України (включно з Кримом) під наглядом ОБСЄ. Роззброїти всі незаконні групи. Відновити повний контроль над державним кордоном з боку України у всій зоні конфлікту, згідно з п.п. 9 - 10 Мінських угод від 12.02.2015 і резолюції Генасамблеї ООН від 16.11.2016.
2. Збільшити спостережну місію ОБСЄ до 24 годин на добу, сім днів на тиждень, та допустити її до частини українсько-російського кордону, яку Україна тимчасово не контролює, тому що російсько-сепаратистські війська припиняють атаки тільки тоді, коли спостерігачі ОБСЄ присутні на фронті.
3. Негайно звільнити всіх заручників і незаконно утримуваних осіб (включаючи українських полонених, військових та цивільних, що незаконно утримуються на територіях Криму, Донбасу і країни-агресора Росії, а також громадян інших країн), які знаходяться під арештом за політично мотивованими і сфабрикованими звинуваченнями – згідно з п.6 Мінських угод від 12.02.2015.
4. Звільнити незаконно тимчасово окуповану країною-агресором Росією територію Криму і Севастополя, згідно з резолюцією Генасамблеї ООН від 16.11.2016.
Ми дуже вам вдячні та цінуємо усе що ви робите для зупинення російської збройної агресії проти України. Однак цього, на жаль, не достатньо. Щодня гинуть люди. Ви, як світові лідери, маєте за прямий обов’язок стояти на захисті міжнародних правових норм, слідкувати за дотриманням прав людини. Також ми розуміємо, що українські воїни стримують російську агресію, яка без них можливо б уже розповсюдилась далі в Європу. Тому просимо вас прикласти якомога більше зусиль для припинення бойових дій, звільнення незаконно окупованих українських територій включно з Кримом та звільнення незаконно утримуваних осіб. Здобудемо мир у всьому світі.

Open letter to the leaders of international community, European Union, European Parliament, OSCE and Pope Francis
January 21, 2017
#StopPutinsWarInUkraine3
Patriots of Ukraine Worldwide Movement
Ladies and Gentlemen,
A hybrid war started by Russia in Ukraine lasts already for three years. Russian military aggression against Ukraine goes on, Russian forces regularly use heavy military equipment. People keep dying every day, both servicemen and civilians, including children.
For 25 years the state of Ukraine is independent and the inviolability of the Ukrainian state borders have been guaranteed in the Budapest Memorandum of 1994 by the United States of America, United Kingdom, France and the Russian Federation.
Russia violated all the guarantees provided by the Budapest Memorandum, constantly violates all international norms of human rights, the Russian militants carry out lynching and death penalty.
Contrary to the Minsk Peace Agreement the OSCE observers still don’t have unhindered access to the areas controlled by Russia, the so called “People's Republics of Donetsk and Luhansk”. The most of attacks take place at night, when the OSCE observers are gone for the day.
Taking the above mentioned facts into consideration, this war is a continuing violation of the international law, a legally binding state contract and the Minsk Peace Agreement.
We, Ukrainians living in Ukraine and abroad, cannot just silently stand by the events taking place in Ukraine. We united in the international organization Patriots of Ukraine Worldwide Movement to make every effort to end this war.
Saturday, January 21, 2017, Patriots of Ukraine Worldwide Movement organizes international demonstrations against the war in Ukraine for the third time, under the slogan "Stop Putin's War in Ukraine." These demonstrations will take place on almost all continents, in Berlin, Paris, Zurich, Budapest, Milan, Prague, Athens, Kiev, Riga, Madrid, Lviv, Toronto, Moscow, Naples, Munich, Chicago, Frankfurt, Lisbon, Amsterdam, Vienna, Austin, Texas, Hong Kong, Sydney and many others.
The organization appeals to the leaders of the international community, European Union, European Parliament and OSCE for help in fulfilling the following steps for ending the war:
1. To fully withdraw all foreign occupational armed groups, military equipment and mercenaries from the territory of Ukraine including Crimea under the supervision of the OSCE. To disarm all illegal groups. To restore full control of the state border by Ukraine in the whole conflict area, in accordance with Articles 9-10 of Minsk Peace Treaty from 12.02.2015 and the UN General Assembly Resolution from 16.11.2016.
2. To increase the OSCE observation mission to 24 hours a day, seven days a week, and allow it to the part of the Ukrainian-Russian border temporarily not controlled by Ukraine, because Russian-separatist forces stop attacks only when the OSCE observers are present at the front.
3. To immediately release all hostages and illegally detained persons (including Ukrainian prisoners, both military and civilians, illegally detained on the territory of Crimea, Donbas and aggressor Russia, as well as citizens of other countries), who are detained on politically motivated and trumped up charges - according to Article 6 of Minsk Peace Treaty from 12.02.2015.
4. To liberate illegally annexed territories of Crimea and Sevastopol that are temporary occupied by country-aggressor Russia, in accordance with the UN General Assembly Resolution from 16.11.2016.
We are very grateful and really appreciate all that you do to stop Russian military aggression against Ukraine. But, unfortunately, that is not enough. People die every day. Your direct duty as world leaders is to protect international legal standards, to enforce human rights. Also, we understand that Ukrainian soldiers restrain Russian invasion, which might have already spread further into Europe. Therefore we ask you to make as much effort as possible to stop the fighting, to liberate illegally occupied Ukrainian territory including Crimea and to free all illegally detained persons. We shall attain peace in the whole world.
Марш Негодования Женщин был самым крупным протестом в истории мира, в том числе в истории США. Около 3 миллионов человек участвовало в нём в Америке. В целом 673 марша провелось примерно в 70 странах мира.
место:
Амстердам
Amsterdam »

Ancona
Ancona »

Афины
Athens »

Бари
Bari

Берлін

Berlin »

Берн
Bern »

Болонья
Bologna »

Будапешт
Budapest »

Варшава
Warsaw »

Вена
Vienna »

Верона
Verona »

Гонконг
Hong-Kong »

Дублин
Dublin »

Житомир
Zhitomir »

Івано-Франковск
Ivano-Frankovsk »

Киев
Kyiv

Краматорск
Kramatorsk »

Лиль

Лисабон
Lisbon »

Лондон
London »

Луцк
Lutsk »

Львов
Lviv »

Мадрид
Madrid »

Мариуполь
Mariupol »

Мельбурн
Melbourne »

Милан

Москва
Moscow

Мюнхен
Munich »

Неаполь
Naples »

Нью-Йорк
New York City »

Одесса
Odessa

Остин, штат Техас

Austin, Tx

Париж
Paris »

Прага
Prague »

Рига
Riga »

Рим
Rome »

Saintes

Санкт-Петербург
St. Petersburg

Сидней
Sydney »

Славянск
Slavyansk »

София
Sofia »

Тель-Авив
Tel Aviv »

Тернополь
Ternopol »

Торонто
Toronto »

Улан-Уде
Ulan-Ude »

Новосибирск
Novosibirsk »

Франкфурт-на-Майне
Frankfurt am Main »

Чикаго
Chicago »

Цюрих
Zurich »
плакат
placard

Зупинити війну Путіна в Україні
Stop Putin's War in Ukraine

Молись за Украину и останови войну
Pray for Ukraine and stop war
предмет с изображением:
картина
painting »
тема:
Русско-украинская война
Russian-Ukrainian war
посвящённый предмет:
Всесвит
Vsesvit
Рейтинг@Mail.ru